1001 món ‘mỳ gói’ cảm xúc


Những câu chuyện của người khác, nhưng lại thấy mình trong đó. Rồi tự nhiên không ai làm gì, mà cảm giác như nhận được một sự an ủi ấm áp. Đó chính là điều kỳ diệu của việc ‘Mỳ gói phải nóng thì ăn mới ngon’, cảm xúc cũng vậy luôn. ^^

Loading ..


Quầy nấu mì

Vui thì cười, buồn thì khóc, giận thì nói chứ việc gì phải ‘nhịn’? Đây đây, chuyện gì nào?
Cứ thoải mái mà nói như ‘chưa bao giờ được nói’ vì ở đây chẳng ai biết bạn là ai, và các cậu ấy cũng đến đây để chia sẻ không phải để xâu xé, nên…để yên cho cảm xúc thể hiện ^^

Confession Form

(Atleast 20 Characters)