Câu chuyện kể hoài không hết

‘Le chat’ có tên là Sa

Chào những con người. Tôi tên là Sa, Sa phát âm theo “le chat” trong tiếng Pháp, nghĩa là “con mèo”.

Hồi mới về nhà, tôi bực vụ này lắm. Tôi không biết Ba Long lấy ý tưởng từ đâu ra mà đặt cho công chúa đây một cái tên không thể ngao ngán hơn được như vậy.  Làm gì có con người nào tên là Người đâu?

Continue reading →