Câu chuyện tâm hồn

Cậu thắng hay thua?


Tôi có ý tưởng về một nhân vật.
Tôi lấy ý tưởng từ Tham Lam một trong bảy tội đồ của nhân loại, hắn ta sở hữu bốn đồng tiền mà chúng ta luôn theo đuổi, sẵn sàng liều mạng để có được.


Hắn sử dụng bốn đồng tiền này để chơi với chúng ta một trò chơi. Dưới đây là thông tin của bốn đồng tiền đó:

Đồng tiền đầu tiên đại diện cho trí tuệ và sức khỏe.
Đồng thứ hai đại diện cho gia đình
Đồng thứ ba là danh vọng, tiền tài.
Đồng cuối cùng đại diện cho nhân tín.


Luật chơi
_ Lần đầu hắn sẽ xuất hiện khi bạn tuyệt vọng nhất, hắn cho bạn lựa chọn ba trên bốn đồng tiền.
_ Lần thứ hai hắn xuất hiện là lúc bạn hạnh phúc nhất để lấy đi của bạn 1 đồng.
_ Lần thứ ba hắn xuất hiện là lúc bạn yếu đuối nhất, để lấy đi đồng kế tiếp.


Lần đầu bạn được chọn ba đồng tiền! Lần thứ hai và thứ ba bạn lần lược bản phải đưa cho hắn mỗi lần một đồng tiền? Đừng nghĩ đến việc không đưa ra lựa chọn, vì hắn sẽ giúp bạn đấy.


Trong trò chơi này nếu bạn thắng được hắn, bạn sẽ sở hữu cả 4 đồng tiền, nếu bạn thua bạn lại phải trở lại lúc đầu để tiếp tục chơi trò chơi này.

Đối với hắn thấy bạn đau khổ vì những quyết định sai lầm của bản thân còn thú vị hơn ngàn lần giết bạn.

Chó sói sún răng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *